Хора на пределите

Название за рохиримите, които били потомци на хората от еотеода. Те последвали Еорл на юг и основали Ездитните предели в старата гондорска земя Каленардон.