Хора от Гондор

Хората, които живели в Гондор и защитавали западния свят от Саурон. Някои от тях били наследници на Елендил и последователите му, които основали Гондор след потапянето на Нуменор.