Хора от Дортонион

Хората от народа на Беор, които живели в чамовите гори на Дортонион и които се сражавали срещу Моргот в Дагор Браголах.