Хора от Рохан

Рохиримите — хората от еотеода, които дошли на юг, за да се установят в гондорската област Каленардон (преименувана на Рохан след тяхното пристигане) в края на Третата епоха.