Хора от еотеода

Северняци, управлявани от наследниците на Фрумгар в северните части на Средната земя. Последният им владетел — Еорл Млади, ги повел на юг към Каленардон, преименуван по-късно на Рохан, където станали по-известни като рохирими.