Хора от севера (Първата епоха)

Название за хората от рода на Хадор и техните последователи, които властвали над земите северно и западно от Планините на сянката и били съюзници на елфите. След победата над елдарите и едаините в Нирнает Арноедиад, хората от севера изгубили земите си, макар много от тях да оцелели като слуги на източните народи на Моргот.