Хора от севера (Третата епоха)

Хора, чиито селища се простирали в северните земи на Средната земя, от изворите на Андуин до долината Дейл, както и на юг в областта Рованион. По-често били наричани северняци и говорели множество различни, при все това подобни, езици. Двама от най-великите магьосници взели имената си от тях — това били Саруман — „изкусен човек”, и Гандалф — „елфът с жезъла”. В западните области, при горното течение на Андуин, живели хората от еотеода — прадедите на рохиримите от Рохан.