Хрътката на Валинор

Прозвище на Хуан — вълшебната хрътка, която помогнала на Берен и Лутиен в търсенето на силмарила.