Хуго Многознай

Член на фамилията Многознай от Йейл, който се оженил за Донамира, една от дъщерите на Геронтиус Тук. Потомците на Хуго и Донамира не са указани в Приложенията на „Властелинът на пръстените”, но според том 12 на „История на Средната земя” Хуго бил прадядо на Фолко Многознай и предшественик на Фредегар Болгер.