Хуорни

Вид енти, които водели почти изцяло дървесен начин на живот. Въпреки че рядко се движели по свое собствено желание и то съвсем бавно, те можели да бъдат разбудени от по-дейните енти, с които можели да общуват. Хуорните изиграли важна роля в разгрома над Саруман по време на Войната за пръстена.