Хълм на съгледвачите

Амон Етир — изкуствен хълм, издигнат от Финрод Фелагунд на изток от крепостта му Нарготронд като пост за наблюдение на обширната равнина Талат Дирнен. То останало в историята на Средната земя като мястото, на което Ниенор срещнала Глаурунг и изгубила паметта си.