Царства в изгнание

Така били наричани Арнор и Гондор — древните царства на дунеданците в Средната земя. Арнор бил разрушен през Третата епоха, но в края й западните земи били обединени отново от Арагорн Елесар.