Цар на орлите

Название на главния орел в Средната земя. През първата епоха това бил Торондор, а през Третата епоха — Гуаихир.