Чеда на Илуватар

Чедата на Илуватар — двата народа, предопределени от Музиката на айнурите — елфите и хората.