Чеда на слънцето

Така елфите нарекли хората, които се пробудили с първия изгрев на слънцето и оттогава се страхували от нощта.