Червената книга на западния предел

Книга, която представлява дневник с коментарите на Билбо Торбинс, дописана от неговия наследник Фродо. Червената книга е главният източник на информация, по който са написани „Хобит”, „Властелинът на пръстените” и „Силмарилион”. Оригиналът на ръкописа не бил запазен, но съществуват множество преписи. Последният препис на книгата бил направен в Гондор от писаря Финдегил.