Червената паст

Название на най-могъщия вълк, живял някога. Името е превод от елфическото название Кархарот. Бил отгледан в ямите на Ангбанд като пазач срещу Хуан — хрътката на Валинор.

Било предсказано, че Хуан можел да бъде убит единствено от най-великия сред вълците и наистина се оказало, че Кархарот Червената паст бил най-могъщ. Пред портите на Ангбанд, той отхапал ръката на Берен и заедно с нея отнесъл и силмарила. Силата на камъка обаче го изгорила и той побягнал на юг. В крайна сметка, бил достигнат на границите на самия Дориат от Хуан, където и двамата се простили с животите си.