Червената стрела

Стрела, изпратена като знак на отчаяна нужда от Гондор до северните им съюзници рохиримите. Стрелата била с черни пера и стоманено острие, което било боядисано в червено. Произходът на традицията на Червената стрела не е ясен, но изглежда се е появила по времето на Борондир, който яздил на север, за да потърси помощ от предшествениците на рохиримите, еотеода, през III 2509 г. Борондир бил единственият от шестимата вестоносци, който избягал оркските стрели от Дол Гулдур, а черните пера на Червената стрела вероятно отбелязват това постижение, представлявайки стрелите на орките.

Червената стрела се изпращала на север само в краен случай. Въпреки че гондорците се сражавали с враговете си в продължение на много години преди Войната за пръстена, стрелата не била използвана по време управлението на Теоден. В навечерието на обсадата на Гондор Денетор изпратил стрелата по вестоносец на име Хиргон. Теоден откликнал на призива и се притекъл на помощ на Гондор в битката при Пеленорските поля.