Червения пръстен

Нария — пръстенът на огъня и един от трите елфически пръстена. Бил направен от Келебримбор и дълго време носен от Кирдан, който го дарил на Гандалф, защото прозрял какви велики дела го очакват.