Черната сянка

Зла магия на назгулите, причиняваща жертвите им да изпаднат в мрачен сън и никога да не се събудят.