Черния меч

Титла, дадена на Турин Турамбар по времето, когато е предводител в Нарготронд и използвана известно време след това, когато той вече живее в Бретилския лес.