Черния предводител

Название на господаря на назгулите, използвана главно по времето, когато предвождал армиите на Саурон във Войната за пръстена.