Черния трон

Тронът на Моргот в Ангбанд, под който Берен се скрил по време на търсенето на силмарила.