Черни нуменорци

Хора от нуменорски произход, които се завърнали в Средната земя през Втората епоха, следвайки Саурон. Те оцелели до края на Третата епоха, през което време често били във война с Гондор.