Чичо Чифтокрак

Съсед на Бързохам Майтапер на улица Торбаланска под Торбодън, който бил чест посетител в ханчето „Бръшляновия храст” по пътя за Крайречкино. Чичо Чифтокрак явно не пътувал по-далеч от самото ханче — за него дори Фуков край било „чудато и вредно място”.