Шарбхунд

Високият самотен хълм, който се издигал на полята северно от Бретилския лес и който на елфически бил наричан Амон Руд. Дребните джуджета, които живеели там в тайните зали на Бар-ен-Нибин-ноег, наричали хълма на собствения си език Шарбхунд.