Шишко Болгер

Приятел на Фродо Торбинс в Графството, който му помогнал при преместването му във Фуков край и се представял за него докато той пътувал на изток, за да избегнат подозрения.