Шлемов вал

Голям защитен насип, който бил част от защитните съоръжения на Рогоскал и Шлемово усое.