Шумноструйка

Така хората наричали реката Бруинен, която извирала в западните части на Мъгливите планини и течението й водело на югозапад през Ломидол.