Южен победител

Преводно название на името на гондорския крал Хиярмендакил. Името било носено от двама крале на Гондор в чест на великите победи над южните им врагове. Хиярмендакил I победил харадримите през 12 век от Третата епоха, докато Хиярмендакил II сторил това 500 години по-късно.