Южни ридове

Верига от хълмове в централната част на Ериадор.