Ягоди

Диви ягоди, намерени от Билбо по горното устие на Андуин по време на пътешествието към Еребор.