Ясени

Високи, прави, сиви дървета, срещащи се често в северните земи на Средната земя. Копията на рохиримите били направени от това дърво, както и магическият жезъл на Гандалф.