Нандорин

ПО ВРЕМЕ на дългия преход от Куивиенен до морето, някои телери отказали да прекосят страховитите Мъгливи планини. Тези елфи били по-късно наречени на куеня нандори „тези които се върнаха”, въпреки че те не се завърнали, а останали зад Хисаеглир. Някои нандори обаче прекосили планините и навлезли в Белерианд. Установили се в Осирианд и нарекли тази област Линдон. Синдарите ги нарекли зелени елфи (на синдарин лаегил, лаегелрим).

Въпреки близките черти до синдарин, всичко което знаем за нандорин са близо тридесет думи. Зелените елфи не били измислили писменост, а тези, които научили това изкуство от синдарите, не пишели на нандорин.

В края на Третата епоха вече не се говорело на нандорин в двете области Лориен и Северен Мраколес. Някои имена от тези области вероятно са на нандорин по произход: Карас Галадон, Амрот и Нимродел. Счита се, че самото име Лориен е видоизменена форма от нандорин — Лоринанд „Златна долина” или дори по-старото Линдоринанд „долина на земята на певците”.