За авторските права

Този сайт е личен проект, поддържан от почитатели на Дж. Р. Р. Толкин и по никакъв начин не е свързан с „Толккин ентърпрайсис”, „Толкин естейт” или други сродни организации за колективно управление на авторското право.

Запазените марки, авторските права и сродните им права принадлежат на техните признати собственици. „Ендорион” използва части от публикувани произведения и неголям брой малки произведения, обект на авторско право, спрямо чл. 23, т. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (1993), изм. 2005, в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид  изследване. Файловете за теглене са достъпни само и единствено от България. Te са за лично ползване и са включени в сайта с образователни цели, както и за анализи и коментари. Този сайт е направен с некомерсиална цел. Забранено е използването на коя да е част от този сайт или включени в него части от произведения за комерсиални цели.

Имената „Tolkien”, „The Lord of the Rings”, и други имена от творбите на Толкин, са запазени марки на „Толкин ентърпрайсис”. Авторските права за филма за отдадени на „Ню лайн” под лиценз на „Сол Зенц къмпани” от „Толкин ентърпрайсис”. Разпространители за България са „Александра филмс”, „Съни филмс” и „Прооптики”. Правата за музиката към филма са на „Уорнър”. Лиценз за разпространение на печатните издания за България притежават издателство „Народна култура”, ИК „Прозорец”, ИК „БАРД”, ИК „Колибри”, ИК „Сиела” и ИК „Абагар Холдинг”. Български преводи на произведенията на Толкин са осъществени от Любомир Николов, Красимира Тодорова, Теодора Давидова, Цветелина Крумова, Кънчо Кожухаров, Стела Джелепова и др. Правата на гореизложените носители на авторското право напълно се признават и зачитат, като „Ендорион” посочва авторството и източниците на използваните в сайта материали.

Ако носителите на авторските права за България имат възражения относно използването на произведения или части от произведения, обект на Закона за авторско право и сродните му права, или имат възражения срещу начина на тяхното използване, моля свържете се с нас и ние незабавно ще се съобразим с исканията ви и ще премахнем от сайта съответните обекти на авторското право.

Съдържанието на раздел „Енциклопедия” е взаимствано от „The Encyclopedia of Arda” с тяхно разрешение и преведено от нас, като техните права са напълно признати. Съдържанието на раздел „Езици” е взаимствано от „Ардаламбион” с тяхно разрешение и преведено от нас, като техните права са напълно признати. „Тайните дневници” са преведени и публикувани от „Ендорион” с разрешението на Касандра Клеър. Други статии и текстове са публикувани тук срещу изричното съгласие на техните автори и преводачи.

Ако искате ваши материали за бъдат публикувани на сайта (преводи, статии, илюстрации и др.), моля, свържете се с нас.