Падането на Гондолин
Берен и Лутиен
Хобит, 1937 г.