Антология Толкин

  • Дж. Р. Р. Толкин
    1966 г.

Съдържание

  1. „Вълшебният пръстен на Толкин” от Питър Бийгъл
  2. Завръщането на Беортнот, син Беортхелмов
  3. Дърво и лист
  4. Червенокосия Джайлс
  5. Приключенията на Том Бомбадил
Антология Толкин