Отвъд Брее

  • [под редакцията на]

    Nancy Martsch
    P.O. Box 55372,
    Sherman Oaks, CA 91413.
    U.S.A.

Бюлетин на групата по интереси за Толкин на Менса САЩ, който се публикува веднъж месечно. Всеки брой е обикновено 12 страници и съдържа кратки статии за Дж. Р. Р. Толкин и неговите произведения. Абонаментът към „Отвъд Брее” не изисква членство в Менса. За повече информация посетете: https://www.cep.unt.edu/bree.html

Beyond Bree юли 1986