Староанглийският Изход

  • от Дж. Р. Р. Толкин
    [под редакцията на] Жан Тюрвил-Петр
    1982 г.

Включва оригиналния текст на староанглийската поема „Изход” и превода на Толкин, направен въз основа на негови лекции от 1930-те и 1940-те години, както и негови коментари и бележки.

Староанглийският „Изход”