Легенда за Сигурд и Гудрун

  • от Дж. Р. Р. Толкин
    [под редакцията на] Кристофър Толкин
    2009 г.

Непубликуваната досега творба е написана по времето, когато Толкин е бил професор по англосаксонски в Оксфорд през 20-те и 30-те години на XX век. Книгата за пръв път ще представи поетичната интерпретация на Толкин на северните разкази за вьолсунга Сигурд и падението на нифлунгите (нибелунгите).

Поемите, написани от Толкин, се казват „Völsungakviða En Nýja” — „нова песен за вьолсунгите”, която съдържа 339 стиха от по осем реда, както и „Guðrúnarkviða En Nýja” — „нова песен за Гудрун”, която е съставена от 166 стиха.

Легенда за Сигурд и Гудрун

Сага за вьолсунгите

В тази творба се разказва как великият герой Сигурд посякъл дракона Фафнир и му отнел съкровището; как събудил валкирията Брунхилда, която спяла, заобиколена от огнена стена; и как пристигнал в двора на великите князе, наречени нифлунги (нибелунги), с които станали кръвни братя. Разказва се още за трагедията на Сигурд и Брунхилда и неговата сестра Гудрун; за убийството на Сигурд от кръвните му братя, самоубийството на Брунхилда и отчаянието на Гудрун.

Песен за Гудрун

Поемата разказва за съдбата на Гудрун след смъртта на Сигурд, женитбата ѝ с могъщия Атли — вожда на хуните Атила, както и за смъртта на братята ѝ и нейното отмъщение.

Български издания

 

Дж. Р. Р. Толкин. Легенда за Сигурд и Гудрун. Под редакцията на Кристофър Толкин. Превод от английски  Ангел Игов. Първо издание. Издателство „Сиела”, София, 2014 г., 336 с., 19.99 лв.; ISBN 978-954-28-1455-9

Вижте още