Дж. Р. Р. Толкин − Архитект на Средната земя

  • от Даниел Грота
    [с илюстрации на] Тим и Грегъри Хилдебранд
    1976 г.

Биография, придружена с илюстрациите на братя Хилдебранд. Включва редица непубликувани дотогава писма от Толкин, както и кратки извадки от интервюта с писателя.

Дж. Р. Р. Толкин - Архитект на Средната земя