Анотираният Хобит

  • от Дж. Р. Р. Толкин,
    [под редакцията на] Дъглас А. Андерсън

Пълно издание на „Хобит”, придружено с анотации и коментари от Дъглас Андерсън. Включва множество илюстрации от чуждоезичните издания на книгата, допълнителни материали, вкл. преработения вариант на главата „Гатанки в мрака”, както и непубликувани ръкописи, описващи приключението на Билбо.

Анотираният Хобит