Толкин колекционерът

  • [под редакцията на] Кристина Скъл

Списание, предназначено специално за колекционери на творби на Толкин. Всеки брой, който обикновено съдържа около 32 страници, включва новини за нови и предстоящи книги от и за Толкин, както и за преводи на произведенията на писателя, аудио и видео записи; и помества статии за колекциониране на книгите на Професора. Досега са издадени общо 28 броя. За повече информация посетете: https://www.hammondandscull.com/collect.html