BEOWULF

Беоулф

  • от Дж. Р. Р. Толкин
    [под редакцията на] Кристофър Толкин
    2016 г.

Преводът на Беоулф от Дж. Р. Р. Толкин е ранна творба, завършена през 1926 г. През годините авторът прави множество корекции, но така и не я предвижда за издаване.

Наред с превода е включен и подробен коментар на поемата от самия преводач, под формата на лекции, проведени в Оксфорд през 1930-те години.

Книгата съдържа и непубликувания досега текст „Чуден разказ”.

Можете да научите повече за Беоулф тук:

Беоулф

Беоулф