Книги за Дж. Р. Р. Толкин

Сред най-добрите изследователи на творчеството на Толкин са Уейн Хамънд, Кристина Скъл, Том Шипи, Джон Гарт и други. Съществуват стотици издания, разглеждащи самия Дж. Р. Р. Толкин или отделни негови творби, но по-значимите сред тях са: