Парма елдаламберон

  • Christopher Gilson
    1240 Dale Avenue, No. 40
    Mountain View, CA 94040
    U. S. A.

„Парма елдаламберон”, или „Книга на елфическите езици”, е журнал на „Елфическата лингвистична задруга”, посветен на езиците, измислени от Дж. Р. Р. Толкин. Изданието, под редакцията на Кристофър Гилсън, е създадено през 1971 г. като полу-научен фензин за различни измислени литературни езици, издаван с подкрепата на дружество „Митопея”.

През 1995 г., с подкрепата на Кристофър Толкин, „Парма елдаламберон” е възобновен като поредица, в която се включват пълните материали от ръкописите на Толкин, свързани с езици и писмености. Голяма част от тези материали не са били публикувани преди това или са издавани със съкращения (например, избрани откъси от „Гномския лексикон”, публикуван изцяло в бр. 11 на „Парма елдаламберон”, са включени в приложенията на „Книга на изгубените легенди”).

Междувременно, „Виняр тенгвар” също започва да издава непубликувани текстове на Толкин. Понастоящем, и двете издания са под редакцията на един и същи екип, но „Парма елдаламберон” специализира с по-дългите списъци с думи, а „Виняр тенгвар” публикува есетата на Толкин.

Parma Eldalamberon