Фин и Хенгист

  • от Дж. Р. Р. Толкин
    [под редакцията на] Алън Блис
    1983 г.

Книгата включва размислите на Толкин върху две творби от англосаксонската литература, които разказват за борбата между двамата герои — Фин и Хенгист.

Първата от тези творби е фрагмент от поема, наричана „Битката при Финсбург”. За жалост, оригиналът е изгубен и текстът може да бъде намерен единствено в изданието си от 1705 г. Втората творба е част от „Беоулф”, в която се разказва (в съкратен вариант) за събитията разказани в първото произведение. И в двата текста се разказва за битката между Фин и Хенгист — двама северноевропейски герои от V век. Хенгист обикновено се споменава като един от братята Хенгист и Хорса, които повели англосаксонското нахлуване в Англия около 449 г. сл. Хр.

Първата част от книгата е редактиран вариант на бележките на професор Толкин относно двата текста и най-вече негови лекции от Оксфорд.

Фин и Хенгист