Недовършени предания

  • Дж. Р. Р. Толкин
    Ред. Кристофър Толкин
    1980 г.

Недовършените предания за Нуменор и Средната земя е сборник от повествования, обхващащи периода от Древните дни на Средната земя до края на Войната за Пръстена. В нея са обединени различни елементи като живописното обяснение на Гандалф как е решил да изпрати джуджетата на знаменития празник в Торбодън, появата на морския бог Туор край Белериандския бряг и подробни сведения за военната организация на роханските конници. В книгата се съдържа и единственият оцелял разказ за дългата история на Нуменор преди неговото падение, както и всичко известно за Петимата вълшебници, Палантирите и легендата за Амрот.

Част първа: Първата епоха
  1. За Туор и неговото пристигане в Гондолин
  2. Нарн и Хин Хурин (Разказ за децата на Хурин)
  3. Приложение
  4. Списък на имената
Част втора: Втората епоха
  1. Описание на остров Нуменор
  2. Алдарион и Ерендис
  3. Потомците на Елрос — Кралете на Нуменор
  4. Историята на Галадриел и Келеборн
  5. Приложения А–Д
Част трета: Третата епоха
  1. Гибел сред Перуникови поля
  2. Приложение
  3. Кирион и Еорл и дружбата между Гондор и Рохан
  4. Походът към Еребор
  5. Гонитбата на Пръстена
  6. Сраженията край бродовете на Исен
Част четвърта
  1. Друедаините
  2. Истарите
  3. Палантирите

Български издания

1996, том I

Дж. Р. Р. Толкин. Недовършени предания, том I. Под редакцията на Кристофър Толкин. Превод от английски Любомир Николов. Издателство „Абагар Холдинг”, София, 1996 г., 224 с., 5 150 тир., 170 лв.; ISBN 954-58-4169-9

1996, том II

Дж. Р. Р. Толкин. Недовършени предания, том II. Под редакцията на Кристофър Толкин. Превод от английски Любомир Николов. Издателство „Абагар Холдинг”, София, 1996 г.; 304 с. ISBN 954-58-4169-9

2001

Дж. Р. Р. Толкин. Недовършени предания. Под редакцията на Кристофър Толкин. Превод от английски Любомир Николов. Второ издание. Издателство „Прозорец”, София, 2001 г., 560 с., 1 000 тир., 10 лв.; ISBN 954-73-3217-1

2014

Дж. Р. Р. Толкин. Недовършени предания. Под редакцията на Кристофър Толкин. Превод от английски Любомир Николов. Трето издание. Издателство „Бард”, София, 2014 г., 592 с., 19.99 лв.; ISBN 978-954-65-5523-6