Bayeux

Битката при Молдън

Български превод на старо­английската поема „Битката при Молдън”, от която Толкин се вдъхновява да напише „Зав­ръщането на Беортнот, син Беортхелмов”.