Азуфел

Сивият жребец на роханеца Гарулф. След като господарят му бил повален, Еомер заел коня на Арагорн при срещата им в северен Рохан. Азуфел бил свидетел на много приключения, вкл. Битката при Рогоскал, преди скиталците от севера да доведат собствения кон на Бързоход — Рохерин.